BETON RENOVATIE

Betonrenovatie kan worden gerealiseerd op verschillende manieren, bijvoorbeeld door handmatige reparaties, maar ook injectiewerk of betonspuitwerk. De basis van de reparatie bestaat uit PCC-mortels. Dit materiaal heeft een basis van cement. Indien nodig wordt gewerkt met ECC-mortels die een basis van kunsthars hebben. Na het uitvoeren van deze reparaties worden beschermende coatings aangebracht.

Betonschade is er ook in veel verschillende vormen en maten:

  • Wapeningscorrosie door carbonatatie
  • Wapeningscorrosie door chloriden
  • Inwerking door vorst en dooizouten
  • Chemische aantasting van beton
  • Alkali-silica reactie (ASR)
  • Aantasting door zuren
  • Aantasting door sulfaten
  • Scheuren door overbelasting van het beton
  • Grindnesten in beton

CUR-aanbeveling

Alle reparaties worden uitgevoerd aan de hand van de huidige CUR-aanbeveling. Deze CUR-aanbeveling garandeert een eenduidige communicatie tussen opdrachtgever, aannemer, leverancier, adviesbureau, bouwtoezicht, enzovoorts.