Project Europaplein, Utrecht: Waterafdichting hersteld!

In nauwe samenwerking met de Zwapex Groep hebben we gewerkt aan het parkeerdek aan het Europaplein in Utrecht om de waterafdichting te herstellen.

Het bestaande, loszittende afdichtingsmateriaal moest gedeeltelijk worden verwijderd en deels opnieuw worden aangebracht.

We kregen de vraag of we een duurzame oplossing konden bieden voor de lekkageproblemen die schade veroorzaakten aan de auto’s op het onderliggende parkeerdek. We hebben gebruikgemaakt van het Pmma Alsan Soprema brugvoegsysteem, zowel bij de dilataties als de hellingbaan- en randwerkaansluitingen.

Bij Kitfix streven we er altijd naar om duurzame oplossingen te bieden voor afdichtingsproblemen. Heb je ook een vergelijkbare uitdaging? Neem contact met ons op voor advies en oplossingen!